Depresjon og angst

Depresjon og angst

Angst, uro og nedstemthet berører mange mennesker. Det finnes effektive behandlinger med både medisiner og kognitiv adferdsterapi (KAT) som det er viktig å kjenne til.

Depresjon og angst