Alle artikler

Alle artikler

Mange har øyeproblemer som dukker opp med jevne mellomrom., Også ytre faktorer, lange perioder foran dataskjermen, kan forårsake tørre øyne., Tørre, rennende eller røde øyne er imidlertid noe som rammer de aller fleste i løpet av livet, og som du til en viss grad kan behandle selv.
Tørre øyne, røde øyne, rennende øyne - det er hjelp å få
Øyeplager kan være irriterende, men også en kilde til bekymring – for mange er tanken på å få problemer med øynene ubehagelig.
Smartere inhalatorer, og bedret medisinsk behandling, kan hjelpe deg til å begrense plagene, samt forebygge risikoen for at de forverres.
Astma – symptomer og behandling
Har du astma er du ikke alene. Det er en relativt vanlig sykdom hos både barn og voksne. Årsaken til sykdommen varierer fra person til person.
Koronavirus er ikke bare ett, men en rekke virus, hvorav noen få varianter, blant annet SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellom dyr og mennesker.
Koronavirus covid-19, SARS og MERS – symptomer og forebyggende tiltak
Koronavirus er ikke bare ett, men en rekke virus, hvorav noen få varianter, blant annet SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellom dyr og mennesker.
DMD kan deles inn i fem stadier: presymptomatisk, tidlig gangfase, sen gangfase, tidlig ikke-gående fase og sen ikke-gående fase., Dystrofingenet er et av de største genene vi har i arvemassen. , I rehabiliteringen av personer som lever med DMD, kan det være et stort team av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialpedagoger og nevropsykologer, som fokuserer på ulike områder for å hjelpe, støtte og forbedre livet til den som er rammet.
Duchennes muskeldystrofi (DMD) – tegn på at man er rammet
Duchennes muskeldystrofi (DMD) er ikke bare den vanligst forekommende arvelige nevromuskulære sykdommen hos barn, men også en av de alvorligste.
Klimaanlegg på rommet er effektivt mot myggstikk ellers kan du velge å sove under et myggnett.
Alt om japansk encefalitt (hjernebetennelse)
I Sørøst-Asia og store deler av østre Asia forekommer virussykdommen japansk encefalitt, også kalt japansk hjernebetennelse.
Infisert mat og drikke er de vanligste smittekildene for reisediaré.
Unngå magebesvær på reisen - turistdiaré (kolera)
En ferie kan bli helt ødelagt av at du må tilbringe store deler av den på hotellrommet på grunn av magesyke.
Analyseinstituttet Maple har dybdeintervjuet åtte danske og åtte svenske nyre-- eller levertransplanterte pasienter. I tillegg har instituttet intervjuet fire svenske og danske sykepleiere.
Å leve med nyre- eller levertransplantasjon: Du kan fremdeles unne deg et glass vin
Snakk med legen eller sykepleieren om begrensningene som følger med transplantasjoner. Kanskje gir du deg selv unødvendige begrensninger.
Når ventilen mellom spiserøret og magesekken, den øvre magemunnen, ikke lukker seg, kan du bli plaget av halsbrann. , Halsbrann kan føre til at den følsomme slimhinnen i spiserøret blir skadet, fordi magesyren som kommer opp i spiserøret er sterkt etsende.
Halsbrann
De aller fleste har opplevd å ha sure oppstøt eller halsbrann. Det er som regel ufarlig, men du kan oppleve ubehag og plager.
Pasientgruppen med CTEPH er heterogen, både eldre og yngre personer kan rammes.
Pulmonal hypertensjon – en alvorlig tilstand med diffuse symptomer
Pulmonal hypertensjon er en tilstand med høyt blodtrykk i lungenes arterier.
Livsstilsendringer i kombinasjon med eventuell legebehandling kan sikre et balansert kolesterolnivå.
Alt om høyt kolesterol
Kolesterol er viktig for en godt fungerende kropp, men kan i noen tilfeller virke mot sin hensikt.