Testa om du har synbesvär kopplat till gula fläcken

Testa om du har synbesvär kopplat till gula fläcken

Tekststørrelse Textstorlek Mindre Större

Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) innebär att det finns sjukliga förändringar i gula fläcken på ögats näthinna. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 60 år. Det finns två olika sorters åldersförändringar i gula fläcken, våta och torra, där den torra är den vanligaste.

Varför åldersförändringar i gula fläcken uppstår är inte klarlagt, men risken att få sjukdomen ökar ju äldre man blir och den är vanligare hos kvinnor än hos män. Gula fläcken är det område mitt i ögats näthinna där man ser som skarpast. När man blir äldre kan gula fläcken förändras, vilket gör att man kan få svårt att se och framförallt att se skarpt.

Testa om du har synbesvär kopplat till gula fläcken här »    Sponsrad länk

Åldersförändringar

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år och den blir vanligare med stigande ålder. Ungefär trettio procent av alla personer över 70 år har sjukdomen i någon form.

Det finns två olika former av åldersförändringar i gula fläcken – torra och våta. På medicinspråk kallas de torr eller våt AMD (Age-Related Magular Degeneration)

  • Den torra formen är den vanligaste, och drabbar cirka 85 procent. Synförsämringen sker ofta långsamt och leder mycket sällan till svår synskada. Torra åldersförändringar i gula fläcken innebär att de ljuskänsliga cellerna bryts ner, och allt eftersom celler slutar att fungera ser man sämre. Den torra formen kan inte behandlas. 
  • Den våta formen drabbar cirka 10-15 procent. Synen försämras snabbt, ibland på några veckor och kan ge allvarlig synnedsättning. Anledningen till synnedsättningen är att nya, tunna blodkärl bildas under gula fläcken. Dessa blodkärl är sköra och läcker blod och vätska under gula fläcken, vilket gör att den svullnar. Synskärpan i mitten av synfältet försämras, medan det yttre synfältet inte påverkas i lika stor utsträckning. Den våta formen ger svårare besvär men behandling med läkemedel kan förhindra att synen blir sämre och ibland även förbättra den förutsatt att den upptäcks i tid.

Vanliga symtom vid åldersförändringar i gula fläcken

Vid torra åldersförändringar i gula fläcken förändras synen långsamt och det tar flera år innan man upptäcker att man har sjukdomen. Det är först när gula fläcken blivit så skadad att delar av dess funktion gått förlorat. Det kan upplevas som att man har blinda fläckar i sitt synfält.

Ett vanligt symtom på våta åldersförändringar i gula fläcken är en onormal synupplevelse, ett så kallat krokseende. Raka linjer ser ut att vara krokiga och ansikten kan se förvrängda ut. Det beror på att de nybildade och sköra blodkärlen läcker vätska under gula fläcken. Andra symtom kan vara förlust av ord eller rader när man läser.

Diagnos vid åldersförändringar i gula fläcken

För att diagnostisera ålderförändringar i gula fläcken görs en undersökning på en ögonklinik. Synskärpan undersöks och gula fläcken kontrolleras med ett ögonmikroskop för att få veta om det är åldersförändringar som försämrat synen. Man får också veta vilken typ av förändringar man har, den torra eller den våta formen.

Behandling vid åldersförändringar i gula fläcken

Effektiva behandlingar av torra förändringar i gula fläcken lyser än så länge med sin frånvaro. Det finns däremot olika former av behandlingar för dig som är drabbad av våta förändringar i gula fläcken. Det är behandlingar med läkemedel eller fotodynamisk terapi.

  • Läkemedelsbehandling – är den vanligaste behandlingen du får vid våta åldersförändringar i gula fläcken. Det är viktigt att du behandlas med något av de läkemedel som är godkända för den här typen av behandling. Efter några behandlingar ser du ofta bättre och medicinerna ges med en spruta. Sprutan hjälper till att bromsa skadliga blodkärl från att bildas under gula fläcken och hindrar dessa från att läcka vätska. 
  • Fotodynamisk terapi – Fotodynamisk terapi - lämpar sig för små våta förändringar i gula fläckens mitt som upptäckts mycket tidigt. Den kan bromsa upp och ibland helt stoppa synförsämringen. Ibland gör behandlingen att synen blir bättre, men det är ovanligt.

Det är viktigt att du som patient är informerad om att det förekommer att ett icke godkänt läkemedel används för injektionsbehandling av åldersförändringar i gula fläcken. Fråga din läkare om just din behandling är godkänd. Du som patient har rätt att få en godkänd behandling.

Läs mer om behandling av åldersförändringar i gula fläcken »    Sponsrad länk

Goda råd

Det är viktigt att man själv kontrollerar synen på båda ögonen regelbundet genom att hålla för ett öga i taget. Om man märker att synen snabbt blir sämre, om man plötsligt börjar se raka linjer som krokiga eller att ord faller bort ur texter är det bäst att söka sig direkt till en ögonmottagning.

Att få en tidig diagnos och behandling är avgörande för att bevara synen. Därför ska man inte vänta med att boka tid hos ögonkliniken.

Läs hur du kan äta och undvika sol för att skydda ögonen »    Sponsrad länk

Att leva med nedsatt syn

Att få nedsatt syn får konsekvenser på det dagliga livet. Vardagssysslor är inte lika enkelt att utföra och många kan känna att de blir isolerade och förlorar sin självständighet. Det kan vara svårt att läsa, se på TV, handarbeta och köra bil. Den personliga friheten kan bli inskränkt. Men det finns mycket hjälp att få i form av tekniska och optiska hjälpmedel exempelvis specialglasögon och förstoringsglas. För den med gravt nedsatt syn finns hjälp i form av färdtjänst och hemsjukvård.

På ögonkliniken finns mycket information om vart man ska vända sig för att få hjälp.